Blog

9 mei 2015

Kies voor een succesvol nieuw (stief)gezin, start met een Stiefplan!

 

De eerste stap: het afronden van een echtscheiding middels mediation. De tweede stap: begeleiding naar een succesvolle start door een stiefplancoach.

 

Nu ik sinds twee maanden gestart ben met mijn werkzaamheden als Nieuw Gezin Coach wordt mij regelmatig de vraag gesteld of ik geen mediator/(overlegscheidings)advocaat meer ben. Dat lijkt heel logisch. Men kan de indruk hebben dat ik als Nieuw Gezin Coach een andere tak van sport heb gekozen. Zo is het niet. Het is voor mij namelijk vanzelfsprekend dat mijn werk als Stiefplancoach een aanvulling is op mijn werk als mediator / echtscheidingsbegeleider.

 

Partners die hebben besloten uit elkaar te gaan en bij mij komen voor een mediationtraject, zitten regelmatig in een zeer emotionele tijd van hun leven. Door een scheiding verandert er erg veel, zowel qua gevoelens als financieel. Bij wie gaan de kinderen wonen? Moet het huis worden verkocht? En hoe wordt het vermogen verdeeld? Eigenijk moeten (ex)partners bij zo'n enorme verandering al kunnen bepalen waar ze staan en waar ze naar toe willen. Dat is moeilijk. En daarom help ik partners als mediator om mee te denken en om samen afspraken te maken om de echtscheiding op een goede en respectvolle manier af te wikkelen. Gedurende de gesprekken worden wensen en verwachtingen uitgesproken, afspraken gemaakt en deze worden omgezet in een convenant en indien van toepassing in een ouderschapsplan. Vaak worden er bij mij aan tafel veel zaken besproken waardoor ik de (ex)partners, hun financiën, privésituatie en emoties goed leer kennen. Ik ben als het ware de vertrouwenspersoon in een periode die veel vragen en onzekerheid oproept. Door begeleiding van de partners werken we naar de best mogelijke regeling voor beiden. Nadat de procedurele afhandeling heeft plaatsgevonden en de echtscheiding een feit is, benader ik vaak mijn cliënten omdat ik oprecht benieuwd ben hoe het hen vergaat. Vanuit die nazorg en mijn wens om de meest ideale situatie te bereiken samen met mijn cliënten, ben ik als aanvulling op mijn werkzaamheden als mediator en advocaat, Stiefplancoach geworden.

 

Als Stiefplancoach begeleid ik ex-partners en nieuwe partners in de tweede stap; het opstarten van een nieuw gezin. De tweede stap, waarbij ik opnieuw in beeld kan komen, vindt plaats binnen een aantal maanden, soms jaren na de afronding van de scheiding. Het is fijn als de rust en stabiliteit is teruggekeerd voor de exen en hun kinderen en dat er ruimte komt voor een andere, nieuwe relatie. Vaak speelt een nieuwe relatie ook in de turbulente echtscheidingsperiode al een belangrijke rol, bij bijvoorbeeld het maken van alimentatie-afspraken en/of de afspraken rondom de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen uit de beëindigde relatie. Wellicht wordt er ook al gedurende de scheidingsperiode, gekeken naar het samenstellen van een nieuw gezin. Meestal gebeurt dit pas later als alles weer tot rust is gekomen. Doet deze situatie zich toch voor dan is het logisch dat ex-partners en nieuwe partners zich onzeker voelen. U neemt de ervaringen uit het verleden mee en realiseert zich dat de liefde en goede intenties en inspanningen van toen uiteindelijk uitgelopen zijn op een scheiding. U bent wellicht ook onzeker doordat u op de hoogte bent van het feit dat nieuwe gezinnen in 60% van de gevallen opnieuw eindigen in een scheiding. Dat is geen wenselijke situatie en levert voor de betrokken partners en kinderen wederom veel stress op.

 

Het kan ook anders. Als u en uw nieuwe partner de wens uitspreken om het nieuwe gezin tot een succes te maken, zeker ook in het belang van de kinderen, is het maken van een Stiefplan de eerste stap voor een succesvolle start. Maar het is ook heel zinvol om een Stiefplan in te vullen als u al een samengesteld gezin vormt. Daarnaast kunt u het plan gebruiken om tussendoor uw nieuw gezin te evalueren. Want (nieuwe) gezinnen zijn altijd dynamisch. U neemt uiteraard uw ervaring uit de eerdere relatie mee en bent zich bewust van uw eigen valkuilen. Die valkuilen en op de hoogte zijn van elkaars geschiedenis geven een basis om een goed en fijn nieuw (stief)gezin te vormen. Welke ervaringen hebben de kinderen meegenomen uit de tijd dat vader en moeder nog samen waren en een kerngezin vormden? Hoe was het voor de kinderen? Hoe was het voor u als ouder? Welke manier van opvoeden bent u gewend? Hoe voedt uw partner op? Streng, toegeeflijk, inlevend of onverschillig? Als u hier meer van weet, kunt u de reacties en gevoeligheden in een samengesteld gezin ook beter plaatsen. Begrip over en weer bij reacties van uw parter en uzelf worden dan inzichtelijk. Ik geef u graag de tools in handen om tot afstemming te komen omtrent samenwonen met elkaar en de kinderen uit een eerdere relatie. De onderwerpen die aan bod komen bij het maken van een Stiefplan zijn:

  • het kiezen van één opvoedstijl
  • het zich veilig voelen van iedereen
  • uw rol als stiefouder
  • uw rol als biologische ouder
  • nieuwe rituelen als nieuw gezin
  • communicatie met en over de kinderen
  • omgaan met de ex van uzelf en uw partner
  • heldere, financiële afspraken

 

Wilt u uw nieuwe gezin emotioneel en praktisch op orde krijgen of nog beter vorm geven? En wilt u (hernieuwd) kennismaken met mij in de rol van Nieuw Gezin Coach? Graag laat ik u mijn manier van werken zien tijdens een vrijblijvende afspraak. Laat mij u helpen om een Stiefplan op te stellen en een succesvolle start te maken in een nieuw harmonieus gezin.

HOME

SITE OVERZICHT

 

 

 

 

Contactgegevens

Patrizia Marcucci

Sophiastraat 34

4811 EM Breda

T  085-2030059

E   patrizia@patriziamarcucci.com
      info@stiefenco.nl

 

KvK nr.   17246388