Blog

22 mei 2015

Over het graf heen regeren in een nieuw gezin

 

Doordenk de consequenties voor uw partner, ex-partner, kinderen en stiefkinderen.

 

In de wet zijn vele zaken geregeld over erven. Vaak zien we dat de wetgeving achterloopt op de praktijk. Zeker in 'ingewikkelde' situaties waarbij een nieuw gezin wordt samengesteld met bijvoorbeeld een partner met 2 kinderen en een nieuwe partner met 2 eigen kinderen. Als deze partners met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan wordt door het erfrecht niet automatisch voorzien in hetgeen men zou verwachten. Zaken moeten uitgebreid worden beschreven zodat u als nieuwe partners elkaar niet onverzorgd achterlaat, maar de kinderen ook niet tekort doet.

 

In het kort: waarin voorziet de wet?

Zonder testament bepaalt de wet de volgorde waarin de erfgenamen worden opgeroepen. Er zijn 4 groepen in volgorde van belangrijkheid:

1) echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen

2) ouders, broers en zussen

3) grootouders

4) overgrootouders

Zolang er in de eerste groep nog een erfgenaam is, komt de volgende groep niet aan bod.

 

Moet uw kind 'wachten' op het overlijden van de nieuwe partner voordat hij/zij de erfenis in handen krijgt?

In ons voorbeeld waarbij in het nieuwe gezin één van de partners overlijdt, krijgt men, zonder testament, te maken met de wettelijke verdeling:

Uw nieuwe partner en uw 2 eigen kinderen krijgen een evenredig deel. In het geval dat u bijvoorbeeld een huis bezit, wordt het huis verdeeld over deze 3 personen. Als één van de kinderen zijn/haar erfdeel ten gelde zou willen maken, betekent dit in de praktijk dat het huis wellicht verkocht zou moeten worden. Dat zou betekenen dat uw partner bij uw overlijden op straat kan komen te staan. Dit heeft de wetgever willen voorkomen en daarom is in de wet geregeld dat uw partner (bij huwelijk of geregistreerd partnerschap) het vruchtgebruik krijgt van de woning en dat uw kinderen hun erfdeel na uw overlijden niet in handen krijgen. Hun erfdeel wordt omgerekend in geld. Dit bedrag is pas opeisbaar bij het overlijden van uw nieuwe partner. Uw kinderen komen dus pas erfrechtelijk aan bod als ook uw nieuwe partner is overleden. De situatie is weer anders wanneer u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap met uw nieuwe partner heeft. Als u niet bent getrouwd en wel kinderen heeft en u geen testament heeft gemaakt, dan zijn uw kinderen de enige erfgenamen en heeft uw partner het nakijken.

 

Gaat de erfenis van mijn vader/moeder naar mijn stiefouder, stiefbroer/stiefzus?

Als uw nieuwe partner sinds uw overlijden het geld heeft opgemaakt, kan het zijn dat voor uw kinderen geen of nog maar een kleine erfenis over is. Dat kán voor uw kinderen onrechtvaardig voelen. Uw kinderen kunnen zich hierdoor in feite "onterfd" voelen, terwijl dat nooit uw bedoeling (en wellicht ook niet dat van uw nieuwe partner) is geweest. Hetzelfde gevoel van onrecht kan ontstaan als de stiefbroer(s) en/of stiefzus(sen) die nog in huis wonen bij de stiefouder, het erfdeel van uw kinderen 'gebruiken'.

 

Al deze regelgeving overziend is het heel begrijpelijk dat vele familieruzies ontstaan na het overlijden van een dierbare. Ook vervelende situaties met een kantonrechter komen helaas regelmatig voor. Laat uw kinderen en partner niet onverzorgd achter en zorg dat iedereen weet wat daadwerkelijk uw bedoeling was.

 

Bespreek creatieve mogelijkheden met uw nieuw gezin coach

Om te voorkomen dat uw eigen kinderen 'wachten' op het overlijden van uw nieuwe partner om hun erfdeel in handen te krijgen, is het bijvoorbeeld mogelijk om een percentage van hun deel van de erfenis in een legaat neer te leggen. Dit moet in een testament geregeld worden. Afhankelijk van de situatie kunt u er ook voor kiezen de overwaarde van uw huis al op papier te schenken aan uw kinderen, die de overwaarde weer lenen aan u als ouder, waardoor na uw overlijden uw kinderen geen erfbelasting meer hoeven te betalen. Ook kunt u met uw nieuwe partner kiezen voor het maken van huwelijkse voorwaarden om het vermogen gescheiden te houden.

 

Doordenk de consequenties na uw overlijden

Er zijn vele mogelijkheden, maar even zoveel beweegredenen om het één óf het ander te doen. Iedereen is anders, ieder gezin is anders en ook de mate waarin u de wens heeft voor de ander en voor uw kinderen te willen zorgen na overlijden. Bespreek hoe u het wilt regelen samen en laat u daarbij helpen door iemand die op de hoogte is van alle ins-and-outs.

 

Ik, Patrizia Marcucci, als nieuw gezin coach, kan u helpen om de consequenties te doordenken en ik kan u begeleiden om uw wensen in een stiefplan te vertalen. Zo weet u zeker dat u uw zaken vooraf grondig heeft besproken met uw partner en goed heeft vastgelegd zoals u het ook écht bedoelde. Bel mij en maak een afspraak!

HOME

SITE OVERZICHT

 

 

 

 

Contactgegevens

Patrizia Marcucci

Sophiastraat 34

4811 EM Breda

T  085-2030059

E   patrizia@patriziamarcucci.com
      info@stiefenco.nl

 

KvK nr.   17246388